Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank. Het wetsvoorstel is vooral van belang voor Nederlanders die buiten de EU wonen. De afgelopen jaren hebben Nederlandse banken steeds vaker de betaalrekeningen van deze groep Nederlanders opgezegd. De Wet op het financieel toezicht (Wft) bepaalt nu dat banken consumenten, die rechtmatig in de EU verblijven, in staat moeten stellen een basisbetaalrekening aan te vragen en te gebruiken. De Wwft biedt banken een aantal gronden om mensen een basisbetaalrekening te weigeren. De bestaande weigerings- en eenzijdige opzeggingsgronden blijven in stand. Daar wordt aan toegevoegd dat een bank geen bankrekening hoeft aan te bieden aan een consument die woont in een land waar een vestigingsvereiste voor banken geldt en de bank in dat land geen vestiging heeft.

Lees verder

Contouren evenementenregeling

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche bekend gemaakt. De regeling bestaat uit een garantie voor gemaakte kosten wanneer een evenement door coronamaatregelen niet door kan gaan. De garantie bestaat voor 80% van de kosten uit een gift en voor 20% uit een lening. De lening kent een rente van 2% per jaar. De garantieregeling vervangt de dekking die voorheen in annuleringsverzekeringen was opgenomen maar door verzekeraars is geschrapt. De garantieregeling geldt voor professionele organisatoren van evenementen die in Nederland gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Eerder geplande evenementen kunnen verplaatst worden naar een latere datum om aanspraak te kunnen maken op deze regeling. Het kabinet gaat ervan uit dat het vanaf 1 juli verantwoord is om evenementen te organiseren. De formele regeling wordt waarschijnlijk half april gepubliceerd. De regeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lees verder

Al het Nieuws

25 Mar 2021

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

Lees verder
25 Mar 2021

Contouren evenementenregeling

Lees verder
25 Mar 2021

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

Lees verder
25 Mar 2021

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

Lees verder
01 Apr 2021

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

Lees verder
01 Apr 2021

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

Lees verder
01 Apr 2021

Wetsvoorstel bronbelasting dividenden

Lees verder
01 Apr 2021

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?

Lees verder
08 Apr 2021

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

Lees verder
08 Apr 2021

Dilemma’s in de NOW

Lees verder
08 Apr 2021

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

Lees verder
08 Apr 2021

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

Lees verder
08 Apr 2021

Verkenning leefvormen AOW

Lees verder
18 Mar 2021

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

Lees verder
18 Mar 2021

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

Lees verder
18 Mar 2021

Aanvullingen economisch steunpakket

Lees verder
18 Mar 2021

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Lees verder
04 Mar 2021

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

Lees verder
04 Mar 2021

Weigering toekenning NOW

Lees verder
04 Mar 2021

Verhoging maxima TVL

Lees verder
04 Mar 2021

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

Lees verder
04 Mar 2021

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

Lees verder
11 Mar 2021

Verkoopopbrengst sportpaard niet belast

Lees verder
11 Mar 2021

Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging

Lees verder
11 Mar 2021

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Lees verder
25 Feb 2021

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

Lees verder
18 Feb 2021

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

Lees verder
18 Feb 2021

Kamervragen lage korting betaling ineens

Lees verder
18 Feb 2021

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

Lees verder
25 Feb 2021

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Lees verder
25 Feb 2021

Opzegverbod tijdens ziekte

Lees verder
25 Feb 2021

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

Lees verder
25 Feb 2021

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

Lees verder
11 Feb 2021

Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel

Lees verder
11 Feb 2021

Drempelvrijstelling RVU

Lees verder
11 Feb 2021

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Lees verder
11 Feb 2021

Navordering ter correctie giftenaftrek

Lees verder
04 Feb 2021

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

Lees verder
25 Jan 2021

Overige maatregelen coronacrisis

Lees verder
25 Jan 2021

Urencriterium 2021

Lees verder
25 Jan 2021

Coronamaatregelen loonheffingen

Lees verder
25 Jan 2021

Kredietfaciliteiten Coronacrisis

Lees verder
25 Jan 2021

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

Lees verder
25 Jan 2021

Aanpassing NOW

Lees verder
25 Jan 2021

Nieuwe coronamaatregelen – TVL

Lees verder
21 Jan 2021

Aanhorigheden bij woning

Lees verder
21 Jan 2021

Auto als verplicht privévermogen

Lees verder
21 Jan 2021

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Lees verder
25 Jan 2021

Coronamaatregelen particulieren

Lees verder
25 Jan 2021

Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden

Lees verder
21 Jan 2021

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

Lees verder
04 Feb 2021

Kamervragen Tozo voor grensondernemers

Lees verder
04 Feb 2021

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Lees verder
04 Feb 2021

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Lees verder
04 Feb 2021

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

Lees verder
04 Feb 2021

Vooruitbetaalde rente eigen woning

Lees verder
04 Feb 2021

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

Lees verder
28 Jan 2021

Nederland sluit belastingverdrag met Chili

Lees verder
28 Jan 2021

Invoering btw-richtlijn e-commerce

Lees verder
25 Jan 2021

Coronamaatregelen omzetbelasting

Lees verder
01 Jan 1970

An error occured

Lees verder
14 Jan 2021

Verlenging afspraken grensarbeiders

Lees verder
14 Jan 2021

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Lees verder
15 Dec 2020

Aanvragen NOW vierde kwartaal 2020 weer mogelijk

Lees verder
17 Dec 2020

AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar

Lees verder
17 Dec 2020

Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer

Lees verder
17 Dec 2020

Belastingplicht vennootschapsbelasting

Lees verder
24 Dec 2020

Milieulijst 2021 vastgesteld.

Lees verder
24 Dec 2020

Energielijst 2021 vastgesteld

Lees verder
24 Dec 2020

Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

Lees verder
24 Dec 2020

Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

Lees verder
24 Dec 2020

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

Lees verder
24 Dec 2020

Uitstel aflossing Tozo-lening

Lees verder
07 Jan 2021

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

Lees verder
07 Jan 2021

Wijzigingen loonbelasting 2021

Lees verder
07 Jan 2021

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

Lees verder
14 Jan 2021

Pilot webmodule DBA gestart

Lees verder
10 Dec 2020

De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland

Lees verder
10 Dec 2020

Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt

Lees verder
10 Dec 2020

Herziening ineens aftrek voorbelasting

Lees verder
10 Dec 2020

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

Lees verder
10 Dec 2020

Looncriteria 2021 kennismigranten

Lees verder
10 Dec 2020

Aanvullende coronamaatregelen

Lees verder
03 Dec 2020

Premies Zorgverzekeringswet 2021

Lees verder
03 Dec 2020

Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst

Lees verder
03 Dec 2020

Wetsvoorstel Werken waar je wil

Lees verder
03 Dec 2020

Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies

Lees verder
26 Nov 2020

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

Lees verder
26 Nov 2020

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer

Lees verder
26 Nov 2020

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

Lees verder
26 Nov 2020

Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend

Lees verder
26 Nov 2020

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt

Lees verder
12 Nov 2020

Wet homologatie onderhands akkoord

Lees verder
12 Nov 2020

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

Lees verder
12 Nov 2020

Bijtelling privégebruik auto

Lees verder
12 Nov 2020

Bijtelling privégebruik fiets

Lees verder
12 Nov 2020

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Lees verder
12 Nov 2020

Investeringsaftrek

Lees verder
12 Nov 2020

Voorkom belastingrente

Lees verder

Gaan we samenwerken?

Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, we wisselen graag eens met je van gedachten!

Stuur een bericht

    Download de app hier

    X