13 jun 2024

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst

Lees verder
13 jun 2024

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

Lees verder
13 jun 2024

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

Lees verder
13 jun 2024

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering

Lees verder
13 jun 2024

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

Lees verder
13 jun 2024

Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?

Lees verder
06 jun 2024

Verstrekking op de zaak betrekking hebbend stuk via link naar website

Lees verder
06 jun 2024

Levering verhuurd pand

Lees verder
06 jun 2024

Gratis gezonde lunchmaaltijden?

Lees verder
06 jun 2024

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering

Lees verder
06 jun 2024

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

Lees verder
30 mei 2024

Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting

Lees verder
30 mei 2024

Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?

Lees verder
30 mei 2024

Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

Lees verder
30 mei 2024

Btw-teruggave bouw brede school: heeft de gemeente zichzelf in de voet geschoten?

Lees verder
23 mei 2024

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

Lees verder
23 mei 2024

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

Lees verder
23 mei 2024

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

Lees verder
23 mei 2024

Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

Lees verder
16 mei 2024

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Lees verder
16 mei 2024

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

Lees verder
13 mei 2024

Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in

Lees verder
08 mei 2024

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025

Lees verder
08 mei 2024

Niet-verhuurde woning in box 3

Lees verder
08 mei 2024

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

Lees verder
02 mei 2024

Geen ingekomen werknemer

Lees verder
02 mei 2024

Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

Lees verder
30 apr 2024

Proceskostenvergoeding

Lees verder
30 apr 2024

Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen nieuwbouw is ontstaan?

Lees verder
30 apr 2024

Verkoop woningbouwkavels belast met btw?

Lees verder
25 apr 2024

Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

Lees verder
25 apr 2024

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

Lees verder
25 apr 2024

Kabinet wil verbod op contante betalingen boven € 3.000

Lees verder
18 apr 2024

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

Lees verder
18 apr 2024

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

Lees verder
18 apr 2024

Loon of schenking?

Lees verder
18 apr 2024

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

Lees verder
18 apr 2024

Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

Lees verder
18 apr 2024

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

Lees verder
11 apr 2024

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

Lees verder
11 apr 2024

Fiscale migratie: waar is thuis?

Lees verder
11 apr 2024

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

Lees verder
11 apr 2024

Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

Lees verder
11 apr 2024

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling overdrachtsbelasting

Lees verder
11 apr 2024

Regelgeving scheuren grasland

Lees verder
04 apr 2024

Belastingdienst houdt administrateur ten onrechte aansprakelijk voor belastingfraude van bv

Lees verder
04 apr 2024

Verblijfkosten internationaal transport

Lees verder
04 apr 2024

Omvang terbeschikkingstelling

Lees verder
04 apr 2024

Supermarktsaga: een rammelende kas

Lees verder
04 apr 2024

Fiscaal kat-en-muisspel

Lees verder
28 mrt 2024

Naheffing parkeerbelasting terecht opgelegd?

Lees verder
28 mrt 2024

Evaluatie landbouwvrijstelling

Lees verder
28 mrt 2024

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing concern

Lees verder
28 mrt 2024

Wijziging civiel bewijsrecht

Lees verder
21 mrt 2024

Hoe een foutje in een managementovereenkomst de inspecteur bijna in de kaart speelde

Lees verder
21 mrt 2024

Renteroulette: gekibbel om een lening van de bv

Lees verder
21 mrt 2024

Navordering omdat meer dan 100% van de negatieve inkomsten uit de eigen woning is aangegeven

Lees verder
21 mrt 2024

Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geldt niet voor kleinere werkgevers

Lees verder
14 mrt 2024

Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend

Lees verder
14 mrt 2024

Werkelijk behaald rendement box 3 niet inzichtelijk gemaakt: geen rechtsherstel

Lees verder
14 mrt 2024

Hof Den Bosch stelt prejudiciële vragen over vergoeding van immateriële schade

Lees verder
14 mrt 2024

Verdubbeling onroerendezaakbelasting: mag dit zomaar?

Lees verder
14 mrt 2024

Opgave uitbetaalde bedragen aan derden bij toepassing verleggingsregeling btw

Lees verder
07 mrt 2024

Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting

Lees verder
07 mrt 2024

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding in consultatie

Lees verder
07 mrt 2024

Openstelling SDE++ 2024

Lees verder
07 mrt 2024

Geen grondslag voor demotie werknemer

Lees verder
07 mrt 2024

Te hoge teruggaaf btw en vertrouwensbeginsel

Lees verder
29 feb 2024

Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA

Lees verder
29 feb 2024

Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

Lees verder
29 feb 2024

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

Lees verder
29 feb 2024

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de zaak reden voor ontbinding

Lees verder
29 feb 2024

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Lees verder
29 feb 2024

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag btw-tarief

Lees verder
22 feb 2024

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

Lees verder
22 feb 2024

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

Lees verder
22 feb 2024

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

Lees verder
22 feb 2024

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

Lees verder
22 feb 2024

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

Lees verder
22 feb 2024

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Lees verder
22 feb 2024

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

Lees verder
22 feb 2024

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

Lees verder
15 feb 2024

Kamervragen voordelen familiehypotheek

Lees verder
15 feb 2024

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

Lees verder
15 feb 2024

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

Lees verder
15 feb 2024

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

Lees verder
08 feb 2024

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

Lees verder
08 feb 2024

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

Lees verder
08 feb 2024

Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen

Lees verder
08 feb 2024

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

Lees verder
01 feb 2024

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

Lees verder
01 feb 2024

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen

Lees verder
01 feb 2024

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting levert geen leeftijdsdiscriminatie op

Lees verder
01 feb 2024

Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering door ander dan verzekeringnemer

Lees verder
01 feb 2024

Uitzondering op vrijgestelde verhuur voor vakantievilla

Lees verder
25 jan 2024

Na de zitting ingediend wrakingsverzoek

Lees verder
25 jan 2024

Mastertitel op wo-niveau behaald aan hbo-instelling

Lees verder
25 jan 2024

Naheffing omzetbelasting over niet-gefactureerde bedragen

Lees verder
18 jan 2024

Geen recht op aftrek elders belast

Lees verder

Gaan we samenwerken?

Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, we wisselen graag eens met je van gedachten!

Stuur een bericht