Belastingplan 2024

Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan dus beleidsarm, is het totale pakket aan wetsvoorstellen omvangrijker dan ooit tevoren. Het pakket Belastingplan 2024 bestaat uit niet minder dan 15 wetsvoorstellen, met een breed palet aan maatregelen op verschillende terreinen. Het eigenlijke wetsvoorstel Belastingplan 2024 omvat zoals gebruikelijk maatregelen met een budgettair effect.

Gelet op de demissionaire status van het kabinet en met de verkiezingen in aantocht is de vraag wat er van al deze plannen terecht komt. De verwachting is dat alle partijen zich zullen willen profileren en hun stempel drukken op de uiteindelijke maatregelen.

Lees verder

Aanpassingen kindgebonden budget

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor:

  1. Het maximumbedrag voor het eerste kind wordt verhoogd met € 750 per jaar.
  2. Het maximumbedrag voor het tweede en volgende kinderen gaat met € 883 per jaar omhoog.
  3. Het extra kindgebonden budget voor kinderen van 12 tot 18 jaar stijgt met € 400 per jaar.
  4. Het extra kindgebonden budget voor alleenstaande ouders wordt verlaagd met € 619 per jaar.
  5. De inkomensdrempel voor de berekening van een korting op het kindgebonden budget voor ouderparen wordt verlaagd met € 11.111 per jaar.

De aanpassingen van de genoemde (maximum)bedragen in het kindgebonden budget vinden plaats nadat de bedragen van het kindgebonden budget uit 2023 zijn aangepast op grond van eerder beleid en zijn geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor. Deze factor bedraagt voor 2024 1,099.

Lees verder

Al het Nieuws

21 sep 2023

Belastingplan 2024

Lees verder
21 sep 2023

Aanpassingen kindgebonden budget

Lees verder
21 sep 2023

Tarieven en heffingskortingen

Lees verder
21 sep 2023

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024

Lees verder
21 sep 2023

Aanpassingen box 3

Lees verder
21 sep 2023

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

Lees verder
21 sep 2023

Afschrijvingsbeperking gebouwen

Lees verder
21 sep 2023

Verlaging energie-investeringsaftrek

Lees verder
21 sep 2023

Verruiming herinvesteringsreserve

Lees verder
21 sep 2023

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

Lees verder
21 sep 2023

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten

Lees verder
21 sep 2023

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en diensten

Lees verder
21 sep 2023

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

Lees verder
21 sep 2023

Bedrijfsopvolgingsregelingen

Lees verder
21 sep 2023

Fiscale beleggingsinstelling

Lees verder
14 sep 2023

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

Lees verder
14 sep 2023

Geen vergoeding verletkosten als zitting niet persoonlijk is bijgewoond

Lees verder
14 sep 2023

Voorlopig ontwerp Wet werkelijk rendement box 3

Lees verder
14 sep 2023

Wie is afnemer van prestatie?

Lees verder
07 sep 2023

Kamerbrief inhoud Belastingplan 2024

Lees verder
07 sep 2023

Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid

Lees verder
31 aug 2023

Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen

Lees verder
31 aug 2023

Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbelasting

Lees verder
31 aug 2023

Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding

Lees verder
31 aug 2023

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Lees verder
31 aug 2023

Verhoging brandstofaccijns per 1 januari 2024

Lees verder
24 aug 2023

Woon-werkverkeer met auto van de zaak voor omzetbelasting

Lees verder
24 aug 2023

Vermogensetikettering weinig zakelijk gebruikte auto

Lees verder
24 aug 2023

Volgorde van verrekening belasting- en heffingskorting

Lees verder
24 aug 2023

Gemeente dient op verzoek afschrift van gegevens te verstrekken in WOZ-procedure

Lees verder
17 aug 2023

Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers

Lees verder
17 aug 2023

Verduisterde bedragen vormden resultaat uit werkzaamheid

Lees verder
17 aug 2023

Winst bij verkoop perceel grond niet belast als resultaat uit werkzaamheid

Lees verder
10 aug 2023

Bouwterrein of niet?

Lees verder
10 aug 2023

Verrekening opleidingskosten toegestaan bij niet verplichte scholing

Lees verder
10 aug 2023

Conclusie AG aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

Lees verder
03 aug 2023

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

Lees verder
03 aug 2023

Gewijzigde STAP-regeling gepubliceerd

Lees verder
03 aug 2023

Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerk

Lees verder
27 jul 2023

Vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen

Lees verder
27 jul 2023

Werknemer gehouden aan concurrentiebeding

Lees verder
27 jul 2023

Geen verhoogde schenkingsvrijstelling bij kruislings schenken

Lees verder
27 jul 2023

Geen bewijs voor kunstmatig geregistreerd partnerschap

Lees verder
27 jul 2023

Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens

Lees verder
20 jul 2023

KOR wijzigt per 1 januari 2025

Lees verder
20 jul 2023

Wijziging besluit geruisloze terugkeer

Lees verder
20 jul 2023

Geen cassatie hofuitspraak verdeling gemeenschappelijk inkomen bij navordering

Lees verder
20 jul 2023

Vereenvoudiging verlofstelsel

Lees verder
13 jul 2023

Rapport Aanpak fiscale regelingen

Lees verder
13 jul 2023

Minimumuurloon per 1 januari 2024

Lees verder
13 jul 2023

Nieuw belastingverdrag met België

Lees verder
06 jul 2023

Geen compensatie voor quasi transitievergoeding

Lees verder
06 jul 2023

Geen partnervrijstelling voor samenwonende zussen

Lees verder
06 jul 2023

Digitaal procederen over lokale belastingen

Lees verder
06 jul 2023

Beoordeling van leefvormen in de AOW

Lees verder
06 jul 2023

Vastgoedaandelen en btw

Lees verder
06 jul 2023

Digitale euro

Lees verder
29 jun 2023

Geen ondernemerschap voor omzetbelasting

Lees verder
29 jun 2023

Verplichte visie re-integratietraject

Lees verder
29 jun 2023

Werknemer ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen

Lees verder
29 jun 2023

Accijnstarieven benzine, diesel en lpg omhoog

Lees verder
22 jun 2023

Compensatie transitievergoeding ten onrechte geweigerd

Lees verder
22 jun 2023

Bijbaan verhindert toepassing 30%-regeling niet

Lees verder
22 jun 2023

Kamervragen invloed Didam-arrest op pachtovereenkomsten

Lees verder
15 jun 2023

Besluit terugbetaling looninkomsten gewijzigd

Lees verder
15 jun 2023

Ontslagname werknemer niet te snel aannemen

Lees verder
15 jun 2023

Minister van Financiën komt met wettelijke regeling voor contant geld

Lees verder
15 jun 2023

Kamervragen (vrijwillige) arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Lees verder
15 jun 2023

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen

Lees verder
08 jun 2023

Geen laag tarief erfbelasting voor ex-partner

Lees verder
08 jun 2023

Voorlopige bedragen kinderopvang 2024

Lees verder
08 jun 2023

Modernisering concurrentiebeding aangekondigd

Lees verder
08 jun 2023

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend

Lees verder
01 jun 2023

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst

Lees verder
01 jun 2023

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst

Lees verder
01 jun 2023

Eigen woning gaat niet naar box 3

Lees verder
01 jun 2023

Intracommunautaire verwerving auto door particulier

Lees verder
25 mei 2023

Sloopauto’s verkocht onder margeregeling

Lees verder
25 mei 2023

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

Lees verder
25 mei 2023

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

Lees verder
17 mei 2023

Tijdstip waardering nalatenschap

Lees verder
17 mei 2023

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

Lees verder
17 mei 2023

Wijziging subsidieregeling STAP-budget

Lees verder
17 mei 2023

Ontbrekend instructieboekje

Lees verder
11 mei 2023

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

Lees verder
11 mei 2023

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere splitsing

Lees verder
11 mei 2023

Teruggaafregeling bpm

Lees verder
04 mei 2023

STAP-budget vervalt per 1 januari 2024

Lees verder
04 mei 2023

Mogelijke verfijningen Overbruggingswet box 3

Lees verder
26 apr 2023

Bedragen minimumloon per 1 juli 2023

Lees verder
26 apr 2023

Belastingdienst wacht nieuwe arresten Hoge Raad over box 3 af

Lees verder
26 apr 2023

Geen bredere solidariteitsbijdrage of extra schijf in de vennootschapsbelasting

Lees verder
20 apr 2023

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024

Lees verder
20 apr 2023

Verlenging Borgstelling MKB-kredieten

Lees verder
20 apr 2023

Evaluatie laag tarief btw

Lees verder
20 apr 2023

Toepassing loonkostenvoordeel na overgang onderneming

Lees verder
13 apr 2023

Beantwoording Kamervragen arbeidskorting

Lees verder
13 apr 2023

Kamervragen aanmaning aflossing belastingschulden

Lees verder
13 apr 2023

Vergrijpboete voor niet vermelden inkomen in box 3

Lees verder

Gaan we samenwerken?

Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, we wisselen graag eens met je van gedachten!

Stuur een bericht