Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren. Het ontslag op staande voet en de dringende reden daarvoor moet door de werkgever onverwijld aan de werknemer worden meegedeeld.

Van een dringende reden is geen sprake in het geval van een werkgever die direct na een gegeven ontslag op staande voet de ontslagen werknemer als zzp’er inhuurt om dezelfde werkzaamheden als voorheen te verrichten. Omdat de werknemer in zijn ontslag berust, heeft hij recht op de transitievergoeding en op de wettelijke vergoeding wegens onregelmatig ontslag. De kantonrechter kende de werknemer daarnaast een billijke vergoeding toe. De billijke vergoeding berekende de kantonrechter op het bedrag dat de werknemer had kunnen verdienen in de periode tot de arbeidsovereenkomst zou zijn ontbonden door de kantonrechter als de werkgever de werknemer niet op staande voet had ontslagen, maar op dat moment een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter zou hebben ingediend. Dat verzoek zou wegens het meerdere malen te laat komen van de werknemer zijn toegewezen. De berekende vergoeding werd verminderd met de transitievergoeding en het door de werknemer na zijn ontslag als zzp’er bij de werkgever verdiende inkomen.

Lees verder

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

De derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken, ieder met een looptijd van drie maanden. Gedurende het subsidietijdvak kan de werkgever een aanvraag indienen voor NOW voor dat tijdvak. Het aanvraagloket is per subsidietijdvak steeds ongeveer vier weken opengesteld. De openingstijd van het aanvraagloket voor het derde tijdvak van de NOW-3, dat is het tweede kwartaal van 2021, is verlengd. Dit geeft werkgevers meer tijd om een aanvraag te doen en beperkt het risico van te laat indienen van een aanvraag. Het loket is geopend tot en met woensdag 30 juni 2021.

Lees verder

Al het Nieuws

12 May 2021

Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet

Lees verder
12 May 2021

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

Lees verder
12 May 2021

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

Lees verder
20 May 2021

Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

Lees verder
20 May 2021

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

Lees verder
20 May 2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Lees verder
20 May 2021

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

Lees verder
27 May 2021

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Lees verder
27 May 2021

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

Lees verder
27 May 2021

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd

Lees verder
31 May 2021

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

Lees verder
03 Jun 2021

TVL startende ondernemers

Lees verder
03 Jun 2021

BIK vervalt met terugwerkende kracht

Lees verder
03 Jun 2021

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

Lees verder
10 Jun 2021

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

Lees verder
10 Jun 2021

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

Lees verder
10 Jun 2021

Startersregeling TVL

Lees verder
10 Jun 2021

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

Lees verder
17 Jun 2021

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Lees verder
17 Jun 2021

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

Lees verder
17 Jun 2021

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

Lees verder
17 Jun 2021

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet

Lees verder
22 Apr 2021

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

Lees verder
22 Apr 2021

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

Lees verder
22 Apr 2021

Eigen woning in het buitenland

Lees verder
22 Apr 2021

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

Lees verder
29 Apr 2021

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Lees verder
29 Apr 2021

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

Lees verder
06 May 2021

Onzakelijke borgstelling

Lees verder
06 May 2021

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

Lees verder
06 May 2021

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

Lees verder
06 May 2021

Minimumloon per 1 juli 2021

Lees verder
06 May 2021

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

Lees verder
15 Apr 2021

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

Lees verder
15 Apr 2021

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Lees verder
15 Apr 2021

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

Lees verder
15 Apr 2021

Wijziging uitruil overwerkbeloning

Lees verder
15 Apr 2021

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

Lees verder
25 Mar 2021

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

Lees verder
25 Mar 2021

Contouren evenementenregeling

Lees verder
25 Mar 2021

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

Lees verder
25 Mar 2021

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

Lees verder
01 Apr 2021

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

Lees verder
01 Apr 2021

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

Lees verder
01 Apr 2021

Wetsvoorstel bronbelasting dividenden

Lees verder
01 Apr 2021

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?

Lees verder
08 Apr 2021

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

Lees verder
08 Apr 2021

Dilemma’s in de NOW

Lees verder
08 Apr 2021

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

Lees verder
08 Apr 2021

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

Lees verder
08 Apr 2021

Verkenning leefvormen AOW

Lees verder
18 Mar 2021

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

Lees verder
18 Mar 2021

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

Lees verder
18 Mar 2021

Aanvullingen economisch steunpakket

Lees verder
18 Mar 2021

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Lees verder
04 Mar 2021

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

Lees verder
04 Mar 2021

Weigering toekenning NOW

Lees verder
04 Mar 2021

Verhoging maxima TVL

Lees verder
04 Mar 2021

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

Lees verder
04 Mar 2021

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

Lees verder
11 Mar 2021

Verkoopopbrengst sportpaard niet belast

Lees verder
11 Mar 2021

Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging

Lees verder
11 Mar 2021

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Lees verder
25 Feb 2021

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

Lees verder
18 Feb 2021

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

Lees verder
18 Feb 2021

Kamervragen lage korting betaling ineens

Lees verder
18 Feb 2021

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

Lees verder
25 Feb 2021

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Lees verder
25 Feb 2021

Opzegverbod tijdens ziekte

Lees verder
25 Feb 2021

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

Lees verder
25 Feb 2021

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

Lees verder
11 Feb 2021

Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel

Lees verder
11 Feb 2021

Drempelvrijstelling RVU

Lees verder
11 Feb 2021

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Lees verder
11 Feb 2021

Navordering ter correctie giftenaftrek

Lees verder
04 Feb 2021

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

Lees verder
25 Jan 2021

Overige maatregelen coronacrisis

Lees verder
25 Jan 2021

Urencriterium 2021

Lees verder
25 Jan 2021

Coronamaatregelen loonheffingen

Lees verder
25 Jan 2021

Kredietfaciliteiten Coronacrisis

Lees verder
25 Jan 2021

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

Lees verder
25 Jan 2021

Aanpassing NOW

Lees verder
25 Jan 2021

Nieuwe coronamaatregelen – TVL

Lees verder
21 Jan 2021

Aanhorigheden bij woning

Lees verder
21 Jan 2021

Auto als verplicht privévermogen

Lees verder
21 Jan 2021

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Lees verder
25 Jan 2021

Coronamaatregelen particulieren

Lees verder
25 Jan 2021

Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden

Lees verder
21 Jan 2021

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

Lees verder
04 Feb 2021

Kamervragen Tozo voor grensondernemers

Lees verder
04 Feb 2021

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Lees verder
04 Feb 2021

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Lees verder
04 Feb 2021

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

Lees verder
04 Feb 2021

Vooruitbetaalde rente eigen woning

Lees verder
04 Feb 2021

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

Lees verder
28 Jan 2021

Nederland sluit belastingverdrag met Chili

Lees verder
28 Jan 2021

Invoering btw-richtlijn e-commerce

Lees verder
25 Jan 2021

Coronamaatregelen omzetbelasting

Lees verder
01 Jan 1970

An error occured

Lees verder

Gaan we samenwerken?

Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, we wisselen graag eens met je van gedachten!

Stuur een bericht

    Download de app hier

    X