Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 gepubliceerd.

 Omschrijving

 Percentage of bedrag

 AOW

 17,90%

 Anw

 0,10%

 Maximum premieloon

 € 66.956

 Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie

 idem, hoge premie

 2,64%

 7,64%

 Uitvoeringsfonds voor de overheid

 0,68%

 Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie

 idem, lage premie

 7,11%

 5,82%

 Opslag kinderopvang

 0,50%

 Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector   Grootwinkelbedrijf

 € 6.922.501

Lees verder

Vaststellingsloket NOW-5 open tot en met 2 juni 2023

De periode waarin het mogelijk is om vaststelling van de loonkostensubsidie NOW-5 aan te vragen is verlengd tot en met 2 juni 2023. Dit betekent voor een vaststellingsaanvraag voor de NOW-5 en de NOW-6 nu dezelfde uiterste datum geldt. De oorspronkelijke einddatum voor de openstelling van het vaststellingsloket voor de NOW-5 was 22 februari 2023. De NOW-5 betreft de periode november en december 2021. De NOW-6 betreft het eerste kwartaal van 2022.

De periode van indiening is verlengd zodat accountants op basis van het gecombineerde accountantsprotocol van de NOW-5 en NOW-6 bepaalde controlewerkzaamheden kunnen combineren. Wel is voor beide vaststellingsaanvragen een afzonderlijke verklaring nodig.

De oorspronkelijke openstelling van het vaststellingsloket voor de NOW-5 liep tot en met 22 februari 2023.

Lees verder

Al het Nieuws

08 dec 2022

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

Lees verder
08 dec 2022

Vaststellingsloket NOW-5 open tot en met 2 juni 2023

Lees verder
08 dec 2022

Bedragen kinderbijslag 2023

Lees verder
08 dec 2022

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Lees verder
08 dec 2022

Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024

Lees verder
08 dec 2022

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming

Lees verder
01 dec 2022

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

Lees verder
01 dec 2022

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

Lees verder
01 dec 2022

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

Lees verder
01 dec 2022

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

Lees verder
24 nov 2022

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Lees verder
24 nov 2022

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

Lees verder
24 nov 2022

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

Lees verder
17 nov 2022

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

Lees verder
17 nov 2022

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

Lees verder
17 nov 2022

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

Lees verder
17 nov 2022

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

Lees verder
11 nov 2022

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

Lees verder
11 nov 2022

Bijtelling auto van de zaak

Lees verder
11 nov 2022

Voorkom belastingrente

Lees verder
11 nov 2022

Aftrekbeperking inkomstenbelasting

Lees verder
11 nov 2022

Maak gebruik van de investeringsaftrek

Lees verder
11 nov 2022

Tarieven vennootschapsbelasting

Lees verder
11 nov 2022

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Lees verder
11 nov 2022

Schenken van aandelen

Lees verder
11 nov 2022

Beperk belastingheffing in box 3

Lees verder
11 nov 2022

Herziening aftrek voorbelasting

Lees verder
11 nov 2022

Afdracht over privégebruik

Lees verder
11 nov 2022

Doe tijdig suppletieaangifte

Lees verder
11 nov 2022

Salaris dga

Lees verder
10 nov 2022

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

Lees verder
10 nov 2022

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

Lees verder
03 nov 2022

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Lees verder
03 nov 2022

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

Lees verder
03 nov 2022

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

Lees verder
03 nov 2022

UBO-register voor trusts

Lees verder
27 okt 2022

Vierde nota van wijziging Belastingplan 2023

Lees verder
27 okt 2022

Vorming herinvesteringsreserve

Lees verder
27 okt 2022

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

Lees verder
20 okt 2022

Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb

Lees verder
20 okt 2022

Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie

Lees verder
20 okt 2022

Subsidieregeling overstromingsschade 2021

Lees verder
13 okt 2022

Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen

Lees verder
13 okt 2022

Onderzoek bedragen en waarden bpm

Lees verder
13 okt 2022

Recht op IACK bij co-ouderschap

Lees verder
13 okt 2022

Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand

Lees verder
06 okt 2022

Boete wegens niet doen van aangifte

Lees verder
06 okt 2022

Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld

Lees verder
06 okt 2022

Nota van wijziging Belastingplan 2023

Lees verder
06 okt 2022

Ondersteuningsregeling energiekosten aangekondigd voor energie-intensieve mkb

Lees verder
06 okt 2022

Details prijsplafond energie kleinverbruikers

Lees verder
29 sep 2022

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Lees verder
29 sep 2022

Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening

Lees verder
29 sep 2022

Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers

Lees verder
29 sep 2022

Stijging minimumloon per 1 januari 2023

Lees verder
22 sep 2022

Oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek

Lees verder
22 sep 2022

Middelingsregeling vervalt

Lees verder
22 sep 2022

Verruimingen werkkostenregeling

Lees verder
22 sep 2022

Gebruikelijk loon

Lees verder
22 sep 2022

30%-regeling

Lees verder
22 sep 2022

Heffingskortingen

Lees verder
22 sep 2022

Box 2

Lees verder
22 sep 2022

Aanpassingen box 3

Lees verder
22 sep 2022

Autobelastingen ondernemers

Lees verder
22 sep 2022

Nultarief zonnepanelen

Lees verder
22 sep 2022

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

Lees verder
22 sep 2022

Tarieven vennootschapsbelasting

Lees verder
15 sep 2022

Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak

Lees verder
15 sep 2022

Evaluatie Wet Normering Topinkomens aanleiding voor aanpassing van de wet

Lees verder
15 sep 2022

Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk

Lees verder
08 sep 2022

Parkeren bij laadpaal

Lees verder
08 sep 2022

Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026

Lees verder
08 sep 2022

Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

Lees verder
01 sep 2022

Wijziging verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering toegestaan?

Lees verder
01 sep 2022

Wettelijke basis voor eHerkenning?

Lees verder
01 sep 2022

Onbelaste thuiswerkvergoeding na indexatie in 2023 naar € 2,13

Lees verder
01 sep 2022

Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

Lees verder
25 aug 2022

Uitvoering rechtsherstel box 3

Lees verder
25 aug 2022

Verzoek vernietiging opzegging te laat

Lees verder
25 aug 2022

Aanslag forensenbelasting te vroeg opgelegd

Lees verder
25 aug 2022

Investeringen in gastenkamers B&B

Lees verder
25 aug 2022

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

Lees verder
25 aug 2022

Terugvragen in 2021 betaalde buitenlandse btw

Lees verder
18 aug 2022

Verjaring loonvordering

Lees verder
18 aug 2022

Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd

Lees verder
18 aug 2022

Aanslag forensenbelasting vernietigd

Lees verder
18 aug 2022

Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg

Lees verder
11 aug 2022

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

Lees verder
11 aug 2022

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

Lees verder
04 aug 2022

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

Lees verder
04 aug 2022

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

Lees verder
04 aug 2022

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

Lees verder
04 aug 2022

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Lees verder
28 jul 2022

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

Lees verder
28 jul 2022

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

Lees verder
28 jul 2022

Rekenmodel rechtsherstel box 3

Lees verder
28 jul 2022

Openstelling saneringsregeling visserij

Lees verder
21 jul 2022

Oordeel kabinet over wetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing

Lees verder
21 jul 2022

Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting

Lees verder

Gaan we samenwerken?

Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, we wisselen graag eens met je van gedachten!

Stuur een bericht