Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met wijzigingen voor enkele bijzondere regimes in de vennootschapsbelasting ter consultatie gelegd. Het betreft de regimes voor fiscale beleggingsinstellingen, fondsen voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstellingen. De wijzigingen betreffen:

  1. het uitsluiten van directe beleggingen in onroerende zaken door fiscale beleggingsinstellingen,
  2. de voorwaarden voor fiscale transparantie voor fondsen voor gemene rekening, en
  3. een beperking van het regime voor vrijgestelde beleggingsinstellingen tot gereglementeerde fondsen in het kader van de Wet Financieel Toezicht.

De wijzigingen voor fondsen voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstellingen moeten op 1 januari 2024 ingaan. De wijzigingen voor fiscale beleggingsinstellingen moeten in werking treden per 1 januari 2025.

Fiscale beleggingsinstellingen

Voor fiscale beleggingsinstellingen geldt onder voorwaarden een tarief van 0% in de vennootschapsbelasting. Volgens het voorstel wordt het per 1 januari 2025 verboden voor een fiscale beleggingsinstelling om rechtstreeks te beleggen in onroerende zaken. Er komt een tijdelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting om een beleggingsinstelling belastingneutraal om te zetten in een fiscaal transparant fonds voor gemene rekening.

Fondsen voor gemene rekening

De voorwaarden waaronder een fonds voor gemene rekening fiscaal als transparant wordt aangemerkt, worden in overeenstemming gebracht met internationale normen. Een fonds voor gemene rekening is niet transparant als het een gereguleerd fonds in de zin van de Wet Financieel Toezicht is en bewijzen van deelgerechtigdheid verhandelbaar zijn. In andere gevallen is het fonds fiscaal transparant.

Vrijgestelde beleggingsinstellingen

Het is de bedoeling om het regime voor de vrijgestelde beleggingsinstellingen vanaf 1 januari 2024 te beperken tot uitsluitend gereglementeerde instellingen in het kader van de Wet Financieel Toezicht. Onder het regime voor vrijgestelde beleggingsinstellingen is direct beleggen in vastgoed overigens niet toegestaan, zodat de gevolgen van deze regel voor de vastgoedsector beperkt zijn.

Internetconsultatie

Tot 5 april 2023 kan worden gereageerd op het wetsvoorstel. Het is de bedoeling om het wetsvoorstel na verwerking van reacties op de consultatie op Prinsjesdag aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Forfaitaire rendementspercentages 2022

Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen onderverdeeld in drie categorieën: banktegoeden, schulden en overige bezittingen. Na de verdeling van het vermogen over de drie verschillende vermogenscategorieën wordt het rendement over het vermogen forfaitair bepaald. Voor elke vermogenscategorie geldt een eigen forfaitair rendementspercentage.

Het forfaitaire rendementspercentage voor banktegoeden voor het kalenderjaar 2022 is vastgesteld op 0,0%. Dit percentage is berekend aan de hand van het gemiddelde maandelijkse rentepercentage op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal drie maanden over de eerste elf kalendermaanden van 2022.

Het forfaitaire rendementspercentage voor schulden voor 2022 is vastgesteld op 2,28%. Dit is gebaseerd op het gemiddelde maandelijkse rentepercentage over het totale uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens over de periode van 1 januari tot en met 30 november 2022.

Lees verder

Al het Nieuws

23 mrt 2023

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

Lees verder
23 mrt 2023

Forfaitaire rendementspercentages 2022

Lees verder
16 mrt 2023

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

Lees verder
16 mrt 2023

Keuze te laat gemaakt

Lees verder
16 mrt 2023

Overtollige liquiditeiten onderneming

Lees verder
09 mrt 2023

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

Lees verder
09 mrt 2023

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

Lees verder
09 mrt 2023

Beantwoording Kamervragen box 3

Lees verder
02 mrt 2023

Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn KOR

Lees verder
02 mrt 2023

Aanvragen TEK kan per 21 maart

Lees verder
02 mrt 2023

Internetconsultatie fiscale regelingen

Lees verder
02 mrt 2023

Belastingrente Vpb en bronbelasting

Lees verder
23 feb 2023

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

Lees verder
23 feb 2023

Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

Lees verder
23 feb 2023

Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

Lees verder
23 feb 2023

Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding

Lees verder
23 feb 2023

Uitnodiging zitting niet correct verzonden

Lees verder
16 feb 2023

Certificeren van beleggingen in vastgoed

Lees verder
16 feb 2023

Kamerbrief toekomst box 3

Lees verder
16 feb 2023

Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten

Lees verder
09 feb 2023

Aanpassing STAP-budget

Lees verder
09 feb 2023

Tegemoetkoming administratieve lasten fiets van de zaak en reiskostenvergoeding

Lees verder
02 feb 2023

Procedure massaal bezwaar plus box 3 gestart

Lees verder
02 feb 2023

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

Lees verder
02 feb 2023

Rechtsherstel box 3 op basis van werkelijk behaald rendement

Lees verder
02 feb 2023

Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer

Lees verder
26 jan 2023

Eenzijdig wijzigingsbeding

Lees verder
26 jan 2023

Belastingrente verschuldigd over vermindering box 3-heffing

Lees verder
26 jan 2023

Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens

Lees verder
26 jan 2023

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

Lees verder
19 jan 2023

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

Lees verder
19 jan 2023

Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel leidt tot vernietiging naheffing bpm

Lees verder
19 jan 2023

Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen

Lees verder
12 jan 2023

Strand is geen sportaccommodatie

Lees verder
12 jan 2023

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer

Lees verder
05 jan 2023

Tarieven en heffingskortingen 2023

Lees verder
05 jan 2023

Overbruggingswet box 3

Lees verder
05 jan 2023

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Lees verder
22 dec 2022

Wettelijke rente omhoog naar 4% in 2023

Lees verder
22 dec 2022

Uitwerking op hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten

Lees verder
22 dec 2022

Partnerregeling in de overbruggingsperiode box 3

Lees verder
22 dec 2022

Alsnog aanpassing maximum uurprijzen kinderopvang

Lees verder
15 dec 2022

Regeling tijdelijk prijsplafond energie

Lees verder
15 dec 2022

Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen

Lees verder
15 dec 2022

Geen STAP-budget in januari 2023

Lees verder
15 dec 2022

Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

Lees verder
15 dec 2022

Kabinetsreactie beleggingsinstellingen

Lees verder
12 dec 2022

Gebruikelijk loon in 2023

Lees verder
08 dec 2022

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

Lees verder
08 dec 2022

Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024

Lees verder
08 dec 2022

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Lees verder
08 dec 2022

Bedragen kinderbijslag 2023

Lees verder
08 dec 2022

Vaststellingsloket NOW-5 open tot en met 2 juni 2023

Lees verder
08 dec 2022

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming

Lees verder
01 dec 2022

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

Lees verder
01 dec 2022

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

Lees verder
01 dec 2022

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

Lees verder
01 dec 2022

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

Lees verder
24 nov 2022

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

Lees verder
24 nov 2022

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

Lees verder
24 nov 2022

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Lees verder
17 nov 2022

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

Lees verder
17 nov 2022

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

Lees verder
17 nov 2022

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

Lees verder
17 nov 2022

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

Lees verder
11 nov 2022

Maak gebruik van de investeringsaftrek

Lees verder
11 nov 2022

Aftrekbeperking inkomstenbelasting

Lees verder
11 nov 2022

Voorkom belastingrente

Lees verder
11 nov 2022

Bijtelling auto van de zaak

Lees verder
11 nov 2022

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

Lees verder
11 nov 2022

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Lees verder
11 nov 2022

Schenken van aandelen

Lees verder
11 nov 2022

Tarieven vennootschapsbelasting

Lees verder
11 nov 2022

Beperk belastingheffing in box 3

Lees verder
11 nov 2022

Herziening aftrek voorbelasting

Lees verder
11 nov 2022

Afdracht over privégebruik

Lees verder
11 nov 2022

Doe tijdig suppletieaangifte

Lees verder
11 nov 2022

Salaris dga

Lees verder
10 nov 2022

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

Lees verder
10 nov 2022

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

Lees verder
03 nov 2022

UBO-register voor trusts

Lees verder
03 nov 2022

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

Lees verder
03 nov 2022

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

Lees verder
03 nov 2022

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Lees verder
27 okt 2022

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

Lees verder
27 okt 2022

Vorming herinvesteringsreserve

Lees verder
27 okt 2022

Vierde nota van wijziging Belastingplan 2023

Lees verder
20 okt 2022

Subsidieregeling overstromingsschade 2021

Lees verder
20 okt 2022

Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie

Lees verder
20 okt 2022

Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb

Lees verder
13 okt 2022

Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand

Lees verder
13 okt 2022

Recht op IACK bij co-ouderschap

Lees verder
13 okt 2022

Onderzoek bedragen en waarden bpm

Lees verder
13 okt 2022

Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen

Lees verder
06 okt 2022

Details prijsplafond energie kleinverbruikers

Lees verder
06 okt 2022

Ondersteuningsregeling energiekosten aangekondigd voor energie-intensieve mkb

Lees verder
06 okt 2022

Nota van wijziging Belastingplan 2023

Lees verder
06 okt 2022

Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld

Lees verder
06 okt 2022

Boete wegens niet doen van aangifte

Lees verder

Gaan we samenwerken?

Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, we wisselen graag eens met je van gedachten!

Stuur een bericht